Nikola Potparević

Specijalizant ginekologije i akušerstva

Doktor medicine Nikola Potparević je završio Medicinski fakultet u Beogradu, a nakon volontiranja na opštoj i vaskularnoj hirurgiji, odlučio se za specijalizaciju iz ginekologije. Dodatno se edukovao na AKH klinici u Beču. U ordinaciji Physiomed plus po potrebi obavlja ginekološke preglede i sprovodi intervencije K-Laser Blue Dermom u cilju lečenja stres inkontinencije kod žena i podmlađivanja vagine.


Šta je urinarna inkontinencija?

Definiše se kao nevoljan gubitak urina koji predstavlja higijenski i socijalni problem za osobu. Kod žena se javlja dva puta češće nego kod muškaraca, posebno kod žena koje su imale više prirodnih porođaja kao i kod žena starijih od 60 godina. Urinarna inkontinencija kod žena čest medicinski problem. Iako nije životno ugrožavajući problem, ipak značajno utiče na kvalitet života.


Postoje 4 tipa urinarne inkontinencije:

1. Stres inkontinencija – karakteriše se kao curenje urina prilikom povećanja intraabdominalnog pritiska (prilikom kijanja, kašljanja, nošenja tereta) koji posledično pritiska bešiku.

2. Imperativna inkontinencija – je nevoljno izlivanje urina praćeno momentalnom željom za mokrenje.

3. Kombinovana inkontinencija – kombinacija stres i imperativne.

4. Funkcionalna inkontinencija – nemogućnost zadržavanja urina usled neuro-uroloških disfunkcija.

Ovaj problem se može tretirati na više načina: fizioterapeutski, medikamentozno i operativno. Dosadašnje iskustvo dr Nikole Potparevića u tretiranju stres inkontinencije K-Laser Blue Dermom dalo je odlične rezultate i stoprocentni učinak.


SRB