Poslovi
regulative

Zahvaljujući stalnom praćenju zakonske regulative, zalaganjem za klijenta i pedantnošću u radu, tim kompanije NIC Pharmaceutical je u mogućnosti da klijentima ponudi kvalitetnu i efikasnu uslugu obavljanja svih poslova regulatornog procesa. Naši dosadašnji partneri i klijenti su zadovoljni dobrom komunikacijom koju imamo sa relevantnim institucijama i dinamikom rada koju održavamo. Stručni tim kompanije NIC Pharmaceutical pouzdan je partner klijentima u svim kompleksnim regulatornim procedurama.

 

Poslovi
regulative

Zahvaljujući stalnom praćenju zakonske regulative, zalaganjem za klijenta i pedantnošću u radu, tim kompanije NIC Pharmaceutical je u mogućnosti da klijentima ponudi kvalitetnu i efikasnu uslugu obavljanja svih poslova regulatornog procesa. Naši dosadašnji partneri i klijenti su zadovoljni dobrom komunikacijom koju imamo sa relevantnim institucijama i dinamikom rada koju održavamo. Stručni tim kompanije NIC Pharmaceutical pouzdan je partner klijentima u svim kompleksnim regulatornim procedurama.

 

Registracija lekova i medicinskih sredstava

NIC Pharmaceutical za svoje klijente obavlja uslužnu registraciju i obnovu registracije za lekove i medicinska sredstva u skladu sa zahtevima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Naš konlasting tim vodi klijenta kroz sve faze postupka. Mi znamo šta podnosilac zahteva za izdavanje dozvole mora da ima i koji su neophodni koraci kako biste stekli ili obnovili pravo nosioca dozvole za lek ili medicinsko sredstvo.

U postupku izdavanja ili obnove dozvole Agencija može da traži i druge podatke značajne za postupak, mi smo tu da pomognemo u tumačenju i realizaciji i te obaveze.

Detaljnije o usluzi registracija lekova i medicinskih sredstva pogledajte na sajtu registracijalekova.rs.

Registracija lekova i medicinskih sredstava

NIC Pharmaceutical za svoje klijente obavlja uslužnu registraciju i obnovu registracije za lekove i medicinska sredstva u skladu sa zahtevima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Naš konlasting tim vodi klijenta kroz sve faze postupka. Mi znamo šta podnosilac zahteva za izdavanje dozvole mora da ima i koji su neophodni koraci kako biste stekli ili obnovili pravo nosioca dozvole za lek ili medicinsko sredstvo.

U postupku izdavanja ili obnove dozvole Agencija može da traži i druge podatke značajne za postupak, mi smo tu da pomognemo u tumačenju i realizaciji i te obaveze.

Detaljnije o usluzi registracija lekova i medicinskih sredstva pogledajte na sajtu registracijalekova.rs.

Izrada dokumentacije za otvaranje veleprodaja


Radimo konsalting u vezi sa prostorom, opremom, prevoznim sredstvima, kadrom, uslovima skladištenja i čuvanja lekova i medicinskih sredstava, i drugim uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše promet lekova i medicinskih sredstava na veliko.


U skladu sa Pravilnikom vršimo konslating i izradu dokumentacije za otvaranje veleprodaja lekova i medicinskih sredstava.


Izrađujemo u pisanom obliku opisane standardne operativne postupke za obezbeđivanje sistema kvaliteta, dokumet koji svaka veleprodaja mora da ima.


Vršimo izradu Organizacione šeme, plana za hitno povlačenje lekova i medicinskih sredstava iz prometa i Zahteva za dobijanje dozvole za promet lekova i medicinskh sredstava na veliko.


Registracija dijetetskih suplemenata


Na spisku naših usluga nalazi se i uslužna registracija dijetetskih suplementa. Vršimo konslating i izradu neophodne dokumentacije u skladu sa zahtevima nadležnog regulatornog tela, Ministarstva zdravlja Republike Srbije.


Radimo konsalting i stručno mišljenje u vezi upisivanja dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja.


Izrađujemo deklaraciju dijetetskog proizvoda kao i Zahtev za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja.

Poverite nam poslove regulative jer ste sa nama u sigurnim rukama!
SRB