K-Laser

Cube

Prvi najmoćniji terapeutski laser sa 4 talasne dužine, smešten u samo 1,3 kg, predstavlja najnapredniju lasersku tehnologiju koja se nalazi na svetskom tržištu.

 

K-Laser

Cube

Prvi najmoćniji terapeutski laser sa 4 talasne dužine, smešten u samo 1,3 kg, predstavlja najnapredniju lasersku tehnologiju koja se nalazi na svetskom tržištu.

 

Prvi najmoćniji terapeutski laser sa 4 talasne dužine

K-Laser Cube snažan u modalitetima CV i ISP uključuje inovativnu, višefaznu i multi-efektivnu dinamičku terapiju. To je idealno sredstvo za lečenje jakih i hroničnih bolova, upala i mnogih drugih rana povećanjem vaskularne i metaboličke aktivnosti. K-Laser Cube je efikasan u sportskoj rehabilitaciji, lečenju preloma, traume tkiva, ligamenta i tetiva u postoperativnom periodu. K-Laser Cube omogućava izvođenje posebnih i namenskih tretmana u lečenju dijabetičkog stopala. Širok raspon dodataka čini ga adekvatnim za veliko područje primene. K-Laser Cube tehnologija se uvek ažurira zahvaljujući Wi-Fi konekciji.


TALASNE DUŽINE

660 nm

Ovu talasnu dužinu savršeno apsorbuje melanin sadržan u koži, čime se garantuje koncentracija energije u površinskim slojevima tkiva. Laserska terapija omogućava postizanje izvrsnih rezultata u zarastanju rana, jer svetlost inhibira proliferaciju bakterija i povećava ćelijski rast.

800 nm

Citohrom C oksidaza je završni enzim respiratornog lanca koji određuje količinu kiseonika koja će se pretvoriti u ATP prema ćelijskoj aktivnosti. Na talasnoj dužini od 800 nm dolazi do veće enzimske aktivnosti: molekul ATP se stvara pri svakom ciklusu manjka kiseonika. Apsorpcija fotona ubrzava takav proces istovremeno povećavajući ATP ćelijsku proizvodnju.

905 nm

Ovu talasnu dužinu savršeno apsorbuje melanin sadržan u koži, čime se garantuje koncentracija energije u površinskim slojevima tkiva. Laserska terapija omogućava postizanje izvrsnih rezultata u zarastanju rana, jer svetlostinhibira proliferaciju bakterija i povećava ćelijski rast.

970 nm

Krv, glavni transportni sistem, pruža ćelijama sve elemente koji su neophodni za njihov metabolizam, poput kiseonika i hranljivih sastojaka, uklanjajući tako kataboličke proizvode. Ova talasna dužina je u stanju da resorbuje većinu nakupljene tečnosti i da obezbedi velikom delu našeg tela energiju koja se ovom terapijom transformiše u toplotu. Duboki slojevi tkiva se tako transformišu u lokalizovane toplotne tačke, koje stvaraju temperaturu na ćelijskom nivou. Takođe, pojačavaju lokalnu mikrocirkulaciju zahvaljujući povećanju kiseonika koji dolazi do ćelija.

TALASNE DUŽINE

660 nm

Ovu talasnu dužinu savršeno apsorbuje melanin sadržan u koži, čime se garantuje koncentracija energije u površinskim slojevima tkiva. Laserska terapija omogućava postizanje izvrsnih rezultata u zarastanju rana, jer svetlost inhibira proliferaciju bakterija i povećava ćelijski rast.

800 nm

Citohrom C oksidaza je završni enzim respiratornog lanca koji određuje količinu kiseonika koja će se pretvoriti u ATP prema ćelijskoj aktivnosti. Na talasnoj dužini od 800 nm dolazi do veće enzimske aktivnosti: molekul ATP se stvara pri svakom ciklusu manjka kiseonika. Apsorpcija fotona ubrzava takav proces istovremeno povećavajući ATP ćelijsku proizvodnju.

905 nm

Ovu talasnu dužinu savršeno apsorbuje melanin sadržan u koži, čime se garantuje koncentracija energije u površinskim slojevima tkiva. Laserska terapija omogućava postizanje izvrsnih rezultata u zarastanju rana, jer svetlostinhibira proliferaciju bakterija i povećava ćelijski rast.

970 nm

Krv, glavni transportni sistem, pruža ćelijama sve elemente koji su neophodni za njihov metabolizam, poput kiseonika i hranljivih sastojaka, uklanjajući tako kataboličke proizvode. Ova talasna dužina je u stanju da resorbuje većinu nakupljene tečnosti i da obezbedi velikom delu našeg tela energiju koja se ovom terapijom transformiše u toplotu. Duboki slojevi tkiva se tako transformišu u lokalizovane toplotne tačke, koje stvaraju temperaturu na ćelijskom nivou. Takođe, pojačavaju lokalnu mikrocirkulaciju zahvaljujući povećanju kiseonika koji dolazi do ćelija.

Najbolja
terapija
za vaše telo!

Moćan / Prilagodljiv / Lak za korišćenje / Higijenski / Potpuno bezbedan / Ekskluzivna tehnologija / Kontinuirani razvoj aplikacija / Prenosiv / Težina manja od 1.3kg / Bez održavanja / Ekskluzivnog dizajna / Pristupačna cena / Odlična investicija

SRB