Simpozijumi

 

Simpozijumi

 

Prijava za simpozijum

  Lični podaci o učesniku:

  Ime i prezime učesnika:

  Zanimanje:

  Broj licence:

  Telefon:

  E-mail:

  Podaci o kompaniji / apotekarskoj ustanovi u kojoj je učesnik zaposlen:

  Pun naziv kompanije / apotekarske ustanove:

  Adresa sedišta:

  PIB:

  Telefon:

  E-mail:

  Podaci o drugoj kompaniji / apotekarskoj ustanovi koja za učesnika
  uplaćuje kotizaciju:

  Pun naziv kompanije / apotekarske ustanove:

  Adresa sedišta:

  PIB:

  Telefon:

  E-mail:

  Podaci o drugoj kompaniji / apotekarskoj ustanovi koja će zakupiti
  prostor za štand ili termin za satelitsko predavanje:

  Pun naziv kompanije / apotekarske ustanove:

  Adresa sedišta:

  PIB:

  Telefon:

  E-mail:

  Zakup:

  ŠtandaTermina za satelitsko predavanje

  Prijava za simpozijum

   Lični podaci o učesniku:

   Ime i prezime učesnika:

   Zanimanje:

   Broj licence:

   Telefon:

   E-mail:

   Podaci o kompaniji / apotekarskoj ustanovi u kojoj je učesnik zaposlen:

   Pun naziv kompanije / apotekarske ustanove:

   Adresa sedišta:

   PIB:

   Telefon:

   E-mail:

   Podaci o drugoj kompaniji / apotekarskoj ustanovi koja za učesnika
   uplaćuje kotizaciju:

   Pun naziv kompanije / apotekarske ustanove:

   Adresa sedišta:

   PIB:

   Telefon:

   E-mail:

   Podaci o drugoj kompaniji / apotekarskoj ustanovi koja će zakupiti
   prostor za štand ili termin za satelitsko predavanje:

   Pun naziv kompanije / apotekarske ustanove:

   Adresa sedišta:

   PIB:

   Telefon:

   E-mail:

   Zakup:

   ŠtandaTermina za satelitsko predavanje

   SRB