Ekologija

Za kompaniju NIC Pharmaceutical je od velike važnosti odnos prema životnoj sredini i poslovanje prema ekološkim standardima. U skladu sa tim pružamo potpunu logističku podršku našim partnerskim kompanijama u rešavanju ekoloških izazova sa kojima se susreću.

 

Ekologija

Za kompaniju NIC Pharmaceutical je od velike važnosti odnos prema životnoj sredini i poslovanje prema ekološkim standardima. U skladu sa tim pružamo potpunu logističku podršku našim partnerskim kompanijama u rešavanju ekoloških izazova sa kojima se susreću.

 

Upravljanje otpadom

NIC Pharmaceutical je rešenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine br. 19-00-01434/2023-06 od 26.10.2023. registrovan kao operater za sakupljanje i transport farmaceutskog opasnog i neopasnog otpada.

Partnerskoj kompaniji obezbeđujemo sigurno i kvalitetno upavljanje otpadom u svim aspektima kao i kompletan konsalting i operativno rukovođenje projektima iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Uz najmanje dve posete naših stručnjaka na mesečnom nivou obezbedićemo kvalitetan monitoring i kontrolu protoka informacija.

NIC Pharmaceutical će vam pomoći da prepoznate i definišete sve vrste opasnog i neopasnog otpada koji nastaje u procesu rada u vašem preduzeću i izradite efikasan plan za upravljanje otpadom.

USLUGE
 

Uz našu partnersku podršku do poslovanja usklađenog sa ekološkim standardima!

 
SRB