Sistem daljinskog skrininga cervikalnog kancera pomoću veštačke inteligencije

 

Sistem daljinskog skrininga cervikalnog kancera pomoću veštačke inteligencije

 
 

Veštačka inteligencija za telemedicinsku uslugu otkrivanja cervikalnog kancera bazirana na VIA metodi
 
 


Set digitalnog kolposkopa (HV) i veštačke inteligencije (SW)
 
 
Studije su sprovedene u saradnji sa stručnjacima iz oblasti akušerstva i ginekologije iz bolnice Korejskog univerziteta Anam i bolnice SNU Bundang u Seulu
 
 

Veštačka inteligencija za telemedicinsku uslugu otkrivanja cervikalnog kancera bazirana na VIA metodi
 
 


Set digitalnog kolposkopa (HV) i veštačke inteligencije (SW)
 
 
Studije su sprovedene u saradnji sa stručnjacima iz oblasti akušerstva i ginekologije iz bolnice Korejskog univerziteta Anam i bolnice SNU Bundang u Seulu
 

Šta je cervikalni kancer?

Cervikalni kancer i kancer dojke su dve najčešće vrste kancera kod žena. Razvoj cervikalnog kancera se može prevenirati redovnim medicinskim pregledima. Nakon što se razvije, cervikalni kancer može imati ozbiljne posledice i visok rizik od smrtnosti.

Stoga je važno da žene, čak i ako se osećaju zdravo, redovno obavljaju godišnje preglede radi ranog otkrivanja cervikalnog kancera. U razvijenim zemljama sa visokim procentom ginekoloških pregleda, stopa obolevanja se postepeno smanjuje.

U zemljama u razvoju i manje razvijenim zemljama, efikasnost pregleda za otkrivanje cervikalnog kancera je ograničena, što dovodi do toga da on ostaje jedan od glavnih uzroka smrtnosti kod žena.


Šta je VIA?

VIA je skraćenica za vizuelni pregled sa rastvorom sirćetne kiseline (Visual Inspection with Acetic-acid).

To je jedna od tehnika skrininga cervikalnog kancera, pri kojoj se na grlić materice nanosi 3% do 5% rastvora sirćetne kiseline, a zatim se analizira promena uzorka kako bi se procenilo da li je grlić materice abnormalan. U poređenju sa opštim citološkim testovima (npr. PAPA bris, TCT), VIA je jednostavniji, brži i jeftiniji.

Za citološke i HPV testove potrebna je laboratorijska infrastruktura i mikroskopski pregled patologa. Nasuprot tome, VIA test se obavlja golim okom doktora specijaliste.

Najveća prednost VIA je što ne zahteva infrastrukturu.

Šta je cervikalni kancer?

Cervikalni kancer i kancer dojke su dve najčešće vrste kancera kod žena. Razvoj cervikalnog kancera se može prevenirati redovnim medicinskim pregledima. Nakon što se razvije, cervikalni kancer može imati ozbiljne posledice i visok rizik od smrtnosti.

Stoga je važno da žene, čak i ako se osećaju zdravo, redovno obavljaju godišnje preglede radi ranog otkrivanja cervikalnog kancera. U razvijenim zemljama sa visokim procentom ginekoloških pregleda, stopa obolevanja se postepeno smanjuje.

U zemljama u razvoju i manje razvijenim zemljama, efikasnost pregleda za otkrivanje cervikalnog kancera je ograničena, što dovodi do toga da on ostaje jedan od glavnih uzroka smrtnosti kod žena.


Šta je VIA?

VIA je skraćenica za vizuelni pregled sa rastvorom sirćetne kiseline (Visual Inspection with Acetic-acid).

To je jedna od tehnika skrininga cervikalnog kancera, pri kojoj se na grlić materice nanosi 3% do 5% rastvora sirćetne kiseline, a zatim se analizira promena uzorka kako bi se procenilo da li je grlić materice abnormalan. U poređenju sa opštim citološkim testovima (npr. PAPA bris, TCT), VIA je jednostavniji, brži i jeftiniji.

Za citološke i HPV testove potrebna je laboratorijska infrastruktura i mikroskopski pregled patologa. Nasuprot tome, VIA test se obavlja golim okom doktora specijaliste.

Najveća prednost VIA je što ne zahteva infrastrukturu.

Telemedicina

Cerviray AI je usluga telemedicinskog pregleda za skrining cervikalnog kancera pomoću veštačke inteligencije i medicinskih stručnjaka, bez potrebe za fizičkim kontaktom.
VIA tehnika je brža, jednostavnija i jeftinija u poređenju sa citološkim testovima. Cerviray Al , razvijen primenom veštačke inteligencije na VIA tehniku, osigurava objektivnost pregleda i povezuje se sa serverom koji daljinski očitava rezultate putem telemedicinskog sistema.

AI klasifikacija


Telemedicina

Cerviray AI je usluga telemedicinskog pregleda za skrining cervikalnog kancera pomoću veštačke inteligencije i medicinskih stručnjaka, bez potrebe za fizičkim kontaktom.
VIA tehnika je brža, jednostavnija i jeftinija u poređenju sa citološkim testovima. Cerviray Al , razvijen primenom veštačke inteligencije na VIA tehniku, osigurava objektivnost pregleda i povezuje se sa serverom koji daljinski očitava rezultate putem telemedicinskog sistema.

AI klasifikacija

SRB