NIC Pharmaceutical

NIC Pharmaceutical je preduzeće specijalizovano za logističke usluge u kliničkim ispitivanjima, prodaju lekova i medicinskih sredstava, pružanje usluga konsaltinga i sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada. Zahvaljujući stručnom kadru iz oblasti medicine i farmacije sposobni smo da u celosti podržimo klinička ispitivanja na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem da u budućnosti zastupamo uvoz i distribuciju lekova i medicinskih sredstava koji u Srbiji trenutno nisu dostupni.

NIC Pharmaceutical

NIC Pharmaceutical je preduzeće specijalizovano za logističke usluge u kliničkim ispitivanjima, prodaju lekova i medicinskih sredstava, pružanje usluga konsaltinga i sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada. Zahvaljujući stručnom kadru iz oblasti medicine i farmacije sposobni smo da u celosti podržimo klinička ispitivanja na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem da u budućnosti zastupamo uvoz i distribuciju lekova i medicinskih sredstava koji u Srbiji trenutno nisu dostupni.

 

Kliničke studije

Pratimo i upravljamo kompletnom logistikom za klinička ispitivanja lekova i medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije.

Pažljivo biramo svoje podizvođače (špedicija, druge veledrogerije, operatere) i aktivno vršimo kontrolu nad poverenim aktivnostima.


Saznajte više
 

Kliničke studije

Pratimo i upravljamo kompletnom logistikom za klinička ispitivanja lekova i medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije.

Pažljivo biramo svoje podizvođače (špedicija, druge veledrogerije, operatere) i aktivno vršimo kontrolu nad poverenim aktivnostima.


PROIZVODI

AIDOT CervirayAI

Sistem daljinskog skrininga cervikalnog kancera pomoću veštačke inteligencije
  • Veštačka inteligencija za telemedicinsku uslugu otkrivanja cervikalnog kancera bazirana na VIA metodi.
  • Set digitalnog kolposkopa (HV) i veštačke inteligencije (SW).
  • Studije su sprovedene u saradnji sa stručnjacima iz oblasti akušerstva i ginekologije iz bolnice Korejskog univerziteta Anam i bolnice SNU Bundang u Seulu.

Saznajte više

K-Laser Cube

Prvi najmoćniji terapeutski Laser sa 4 talasne dužine

K-Laser Cube predstavlja svetsku inovaciju u hilt laserskim uređajima. Idealno je sredstvo za lečenje jakih i hroničnih bolova, upalnih procesa i rana, povećanjem vaskularne i metaboličke aktivnosti. K-Laser Cube je efikasan u sportskoj rehabilitaciji, lečenju preloma, traume tkiva, ligamenta i tetiva u postoperativnom periodu. Zahvaljujući jedinstvenim CV i ISP modalitetima omogućava inovativnu, višefaznu i multi-efektivnu dinamičku terapiju. K-Laser Cube tehnologija se uvek ažurira zahvaljujući Wi-Fi konekciji.


Saznajte više
PROIZVODI

AIDOT CervirayAI

Sistem daljinskog skrininga cervikalnog kancera pomoću veštačke inteligencije
  • Veštačka inteligencija za telemedicinsku uslugu otkrivanja cervikalnog kancera bazirana na VIA metodi.
  • Set digitalnog kolposkopa (HV) i veštačke inteligencije (SW).
  • Studije su sprovedene u saradnji sa stručnjacima iz oblasti akušerstva i ginekologije iz bolnice Korejskog univerziteta Anam i bolnice SNU Bundang u Seulu.

Saznajte više

K-Laser Cube

Prvi, najmoćniji terapeutski Laser sa 4 talasne dužine

K-Laser Cube predstavlja svetsku inovaciju u hilt laserskim uređajima. Idealno je sredstvo za lečenje jakih i hroničnih bolova, upalnih procesa i rana, povećanjem vaskularne i metaboličke aktivnosti. K-Laser Cube je efikasan u sportskoj rehabilitaciji, lečenju preloma, traume tkiva, ligamenta i tetiva u postoperativnom periodu. Zahvaljujući jedinstvenim CV i ISP modalitetima omogućava inovativnu, višefaznu i multi-efektivnu dinamičku terapiju. K-Laser Cube tehnologija se uvek ažurira zahvaljujući Wi-Fi konekciji.


K-Laser
Blue Derma

Prvi laser u svetu koji vam omogućava da istovremeno uradite hirurške procedure i terapeutske tretmane.

Visoka tehnologija u kombinaciji sa posebnim karakteristikama plave talasne dužine 445 nm, omogućava izvođenje hirurških tretmana bez krvarenja, sa minimalnim rizikom od infekcija, postižući odličan estetski rezultat. U sinergiji sa plavim svetlom koriste se i talasne dužine od 660 nm i 970 nm, jer pružaju podršku površnoj i dubokoj biostimulaciji tkiva.


Saznajte više

K-Laser
Blue Derma

Prvi laser u svetu koji vam omogućava da istovremeno uradite hirurške procedure i terapeutske tretmane.

Visoka tehnologija u kombinaciji sa posebnim karakteristikama plave talasne dužine 445 nm, omogućava izvođenje hirurških tretmana bez krvarenja, sa minimalnim rizikom od infekcija, postižući odličan estetski rezultat. U sinergiji sa plavim svetlom koriste se i talasne dužine od 660 nm i 970 nm, jer pružaju podršku površnoj i dubokoj biostimulaciji tkiva.


Validirani transportni sistemi

Prateći potrebe svojih klijenata za kvalitetnim transportom temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava, kao i bioloških uzoraka NIC Pharmaceutical je počeo saradnju sa inostranim proizvođačima i distributerima termorashladnih kutija koje mogu osigurati pouzdan transport na željenoj temperaturi -20°C, 2-8°C, 15-25°C u određenom vremenskom periodu.


Saznajte više

Validirani transportni sistemi

Prateći potrebe svojih klijenata za kvalitetnim transportom temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava, kao i bioloških uzoraka NIC Pharmaceutical je počeo saradnju sa inostranim proizvođačima i distributerima termorashladnih kutija koje mogu osigurati pouzdan transport na željenoj temperaturi -20°C, 2-8°C, 15-25°C u određenom vremenskom periodu.

USLUGE

Veleprodaja lekova i medicinskih sredstava

Poslovni procesi NIC Pharmaceutical-a odvijaju se po standardima Dobre distributivne prakse, a od osnivanja je uveden Sistem kvaliteta. Poslovanje je standardizovano u segmentima proizvoda, procesa i usluga sa međunarodnim sertifikatom EN ISO 9001:2015.


Saznajte više

Ekologija

18.12.2018. godine NIC Pharmaceutical registrovan je kao operater za sakupljanje i transport farmaceutskog opasnog i neopasnog otpada u Ministarstvu za zaštitu životne sredine br. Rešenja19-00-00622/2018-06.


Saznajte više

Edukacije

Koristeći prestižne resurse kompanije, verujući u uspešnost rada i usavršavanja u malim grupama, NIC Pharmaceutical je posebnu pažnju posvetio obukama svojih klijenata kroz interaktivna predavanja i praktični rad.


Saznajte više
USLUGE

Veleprodaja lekova i medicinskih sredstava

Poslovni procesi NIC Pharmaceutical-a odvijaju se po standardima Dobre distributivne prakse, a od osnivanja je uveden Sistem kvaliteta. Poslovanje je standardizovano u segmentima proizvoda, procesa i usluga sa međunarodnim sertifikatom EN ISO 9001:2015.


Edukacije

Koristeći prestižne resurse kompanije, verujući u uspešnost rada i usavršavanja u malim grupama, NIC Pharmaceutical je posebnu pažnju posvetio obukama svojih klijenata kroz interaktivna predavanja i praktični rad.


Ekologija

18.12.2018. godine NIC Pharmaceutical registrovan je kao operater za sakupljanje i transport farmaceutskog opasnog i neopasnog otpada u Ministarstvu za zaštitu životne sredine br. Rešenja19-00-00622/2018-06.


SRB