Jelena Pešut

Specijalista fizikalne medicine
i rehabilitacije

Doktorka Jelena Pešut je završila Medicinski fakultet u Beogradu. Radno iskustvo sticala je u Zdravstvenom centru „Dr. Milenko Marin“ u Loznici kao lekar u Službi opšte prakse i Službi hitne medicinske pomoći, a potom u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača. Kao specijalista fiziklane medicine i rehabilitacije radi u Specijalnoj bolnici za cerebralnu razvojnu neurologiju u Beogradu. Ima položen subspecijalistički ispit iz dečije fizikalne medicine i rehabilitacije. Trenutno je posvećena subspecijalističkom radu.


Bolesti i stanja zbog kojih je potrebno da odete na fizijatrijski pregled:

1. Bolna stanja - bolovi u vratu, bolovi i trnjenje u rukama, bolovi u donjem delu leđa tj.slabinskoj kičmi, bolovi i trnjenje u jednoj ili obe noge, tzv. išijas, bolovi u grudnoj kičmi, neuralgije, bolovi u perifernim zglobovima (kolenima, kukovima, sitnim zglobovima šaka), degenerativne bolesti zglobova (gonartroza, koksartroza…), bolno rame, tzv. “smrznuto rame”, bolovi u predelu lakta, tzv. teniski lakat ili golfski lakat, petni trn, itd.


2. Reumatološka oboljenja (degenerativna i zapaljenska): degenrativne bolesti kičmenog stuba i perifernih zglobova, zapaljenjske reumatske bolesti u fazi remisije (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, ankilozirajući spondilitis – Behterevljeva bolest, giht… ), vanzglobni reumatizam (npr. upala tetiva, entezitisi), osteoporoza, itd.


3. Stanja nakon povreda i preloma, sportskih povreda, stanja nakon distorzije, subluksacije i luksacije zgloba, kontuzuje, distezije, rupture mišića, istegnuća ligamenta


4. Rehabilitacija postoperativnih stanja (nakon ugradnje endoproteze kuka, kolena, operacije meniskusa kolena)


5. Rehabilitacija neuroloških oboljenja (stanja nakon moždanog udara, rehabilitacija obolelih od multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, itd)


6. Pregled dece u sklopu praćenja psihomotornog razvoja, kao i dece u periodu rasta i razvoja, deformiteti stopala i kičme (skolioze, kifoze).Kako izgleda pregled fizijatra?

Uzimaju se anamnestički podaci koji obuhvataju lične podatke, tegobe koje pacijent prijavljuje, zatim informacije o početku i razvoju sadašnje bolesti sa uvidom u medicinsku dokumetaciju koju mogu činiti: laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina), RTG – (rentgenska snimanja ), CT (kompjuterizovana tomografija) tj.skener, MRI (magnetna rezonanca), EMNG (elektromioneurografija ruku i nogu ), UZ mekih kiva i zglobova i DOPPLER krvnih sudova vrata, krvnih sudova ruku i nogu), podatke o postojećim bolestima ili operacijama u sklopu lične anamneze, kao i porodična anamneza.

Zatim se sprovodi i klinički pregled pacijenta kada lekar ispituje: hod, posturu, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu), refleksnu aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere (mere se obim i dužina ekstremiteta), stanje periferne cirkulacije, test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test), naravno, kada je to potrebno.

Nakon toga se pristupa izradi plana terapije koja obuhvata primenu medikamnetozne terapije, kineziterapije i fizikalne terapije.


SRB