Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

NIC Pharmaceutical uspešno obavlja sledeće usluge:

Praćenje i upravljanje kompletnom logistikom za klinička ispitivanja lekova i medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije.

Kompletno smo upoznati sa GCP-em, a naše standardno operativne procedure su usklađene i sa njihovim zahtevima. Svi zaposleni se kontinuirano obučavaju u skladu sa SOP-ovima i zakonskom regulativom, koja se ažurno prati.

Održavamo redovne obuke zaposlenih u skladu sa Zakonom o poverljivosti informacija.

Prikupljamo svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje Rešenja za uvoz lekova i medicinskih sredstava koja se koriste u kliničkom ispitivanju.

Pribavljamo i Izvozne dozvole za biološke uzorke, koji se šalju u inostrane laboratorije.

Vršimo nabavku registrovanih lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i njihovu isporuku centrima u skladu sa zahtevima CRO-a

Skladišni prostor je potpuno prilagođen za obavljanje ove vrste poslovanja u skladu sa propisima GDP-a. Temperaturno je mapiran i u mogućnosti smo da pružimo pouzdano skladištenje lekova i medicinskih sredstava na dva režima (15-25˚C i 2-8˚C).

Vozila koja se koriste za transport su prilagođena nameni. Sva vozila imaju ugrađene termorashladne uređaje.  Posebnu pažnju su usmerili na obuke vozača za adekvatan transport temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava.

Merni instrumenti koje koristimo za merenje i praćenje temperature i vlage u skladištu i tovarnom prostoru vozila kojima se vrši transport lekova i medicinskih sredstava su redovno etalonirani.

Nudimo mogućnost štampanja temperaturnih izveštaja iz skladišta, kao i vozila kojima je vršen transport proizvoda.

Pružamo stručno i odgovorno upravljanje farmaceutskim otpadom i u mogućnosti smo da obezbedimo čest izvoz otpada na konačno zbrinjavanje.

Ažurno i odgovorno vodimo evidenciju o kliničkim ispitivanjima.

U skladu sa zahtevima CRO vršimo arhiviranje dokumentacije.

Pažljivo biramo svoje podizvođače  (špedicija, druge veledrogerije, operateri...) i aktivno vršimo kontrolu nad poverenim aktivnostima.