Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine IRC NIC AD Užice i NIC Pharmaceutical pružaju kompletan konsalting i operativno rukovode projektom za vreme trajanja Ugovora na sledeći način:

 • Prepoznavanje i definisanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada koji se generiše u partnerskoj kompaniji
 • Edukacija zaposlenih koji rukuju otpadom u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i Evropske Unije
 • Izrada i revizije Planova za upravljanje otpadom
 • Izrada standardnih operativnih procedura (SOP)
 • Definisanje tokova kretanja otpada kroz prostorije kompanije tako da se ne ometaju standardne dnevne aktivnosti zaposlenih
 • Upoznavanje rukovodstva i odgovornih lica kompanije sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom
 • Obuka zaposlenih za pakovanje i odlaganje otpada
 • Obeležavanje otpada
 • Skladištenje otpada i mapiranje privremenog skladišta
 • Izrada izveštaja o ispitivanju otpada kod akreditovanih laboratorija
 • Pronalaženje najpovoljnijih operatera za sakupljanje,transport i konačno zbrinjavanje otpada
 • Obuka zaposlenih za upotrebu NRIZ (Nacionalni registar izvora zagađenja) portala na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Izrada prethodnog obaveštenja na NRIZ portalu
 • Izrada Dokumenta o kretanju otpada
 • Vođenje dnevne evidencije o otpadu (DEO 1 obrazac)
 • Vođenje dnevne evidencije o tretmanu otpada (DEO 3 obrazac)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o otpadu (GIO 1 obrazac)
 • Priprema kompanije za inspekcijski nadzor ekološke inspekcije
 • Prisustvo inspekcijskom nadzoru
 • Kompletna izrada Zahteva za dobijanje i produžetak dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada
 • Izrada Radnih planova postrojenja
 • Izrada Planova zaštite od udesa
 • Izrada Planova za zatvaranje postrojenja
 • Upravljanje otpadom koji je sekundarna sirovina
 • Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Usluga kompanije iz pomenute oblasti je „ključ u ruke“ pri čemu partnerskoj kompaniji obezbeđuje sigurno i kvalitetno upavljanje otpadom u svim aspektima. Naši zaposleni dolaze u prostorije partnerske kompanije minimum dva puta mesečno i obezbeđuju celokupan i profesionalan angažman kao i protok informacija.