Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

NIC Pharmaceutical je preduzeće specijalizovano za logističke usluge u farmaceutskoj industriji, prodaju lekova i medicinskih sredstava i pružanje usluga konsaltinga.

Opredelili smo se za neprekidno unapređenje kvaliteta roba i usluga koje pružamo u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001.

Politika kvaliteta predstavlja okvir za ciljeve kvaliteta. U sprovođenju ove Politike kvaliteta zahtevamo podršku svih zaposlenih i određujemo sledeće ciljeve kvaliteta:

  • poslovanje zasnovano na proceni rizika i prilika
  • pružanje brze usluge isporuke robe bez kašnjenja, stalna posvećenost klijentu i njegovim potrebama
  • osiguranje pouzdanosti u obavljanju usluga uz ispunjavanje zahteva korisnika, odgovarajućih propisa, standarda i sl.
  • upravljanje procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje Sistema menadžmenta kvalitetom
  • dosledna kontrola proizvoda koji se skladište i upravljanje procesima skladištenja, manipulacije i distribucije u skladu sa principima Dobre distributivne prakse (GDP)
  • unapređenje radnih uslova i infrastrukture preduzeća u skladu sa savremenim  tehnologijama
  • unapređenje poslovanja održavajući i unapređujući dobre odnose sa svojim partnerima uz obezbeđenje finansijsko-poslovne pouzdanosti i povećavanje tržišta na kome pruža svoje usluge,
  •  izgradnja dobre pozicije na tržištu oslanjanjem na kompetentnost i profesionalnost svojih zaposlenih, stvarajući dodatnu vrednost korisnicima, zaposlenima i društvu.

Ispunjavanje zahteva, stalno preispitivanje i poboljšanje efektivnosti i efikasnosti Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 su naše čvrsto opredeljenje, verujući da to može značajno pomoći u ostvarivanju naših ciljeva.