NASLOVNA
Logo NIC pharmaceutical
K Laseri

K LASER:

Neograničene mogućnosti

K LASER:

Neograničene
mogućnosti

O nama

NIC Pharmaceutical doo je privredno društvo nastalo od Naučno istraživačkog centra „NIC“ Užice, koji se prvenstveno bavio istraživačkom delatnošću, ekologijom, inženjeringom i konsaltingom. Institut je posebnu pažnju usmeravao na upravljanje opasnim i neopasnim otpadom, uključujući i farmaceutski otpad, izradu ekoloških studija procene uticaja na životnu sredinu sa prikazom tehnoloških postupaka reciklaže i valorizacije korisnih komponenata.

NIC Pharmaceutical počeo je sa radom 27.07.2017. godine oslanjajući se na delatnost matične kompanije sve do dobijanja Rešenja za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

NIC sastanak

Osluškujući potrebe klijenata NIC Pharmaceutical je proširio svoju delatnost i na sakupljanje i transport farmaceutskog otpada od početka 2019.godine i tako postala prva veledrogerija u Republici Srbiji koja istovremeno pruža i usluge zbrinjavanja otpada.

Prateći tokove savremenog poslovanja i uključujući dugogodišnje iskustvo inovirani su već postojeći korporativni kodeksi. Zapošljavanjem novih kadrova iz oblasti medicine i farmacije osnovano je privredno društvo sa izuzetno izraženom profesionalnom etikom sposobno da u celosti podrži klinička ispitivanja na teritoriji RS kao i da sa ponosom postane nosilac dozvole za uvoz i distribuciju lekova i medicinskih sredstava koji u Srbiji još uvek nisu zastupljeni.

K LASER BLUE DERMA

Prvi laser u svetu koji vam omogućava da istovremeno uradite hirurške procedure i terapeutske tretmane
K Laser Blue Derma

Visoka tehnologija u kombinaciji sa posebnim karakteristikama plave talasne dužine 445 nm, omogućava izvođenje hirurških tretmana bez krvarenja, sa minimalnim rizikom od infekcija, a postižući odličan estetski rezultat. U sinergiji sa plavim svetlom koriste se i talasne dužine od 660 nm i 970 nm, jer pružaju podršku površnoj i dubokoj biostimulaciji tkiva.

K-Laser Blue ne treba održavanje; potrošni materijal je jeftin i omogućava mu da radi uz maksimalnu sigurnost. Štaviše, K-Laser Blue je moćan, mali, lagan, prenosiv i baterije se mogu puniti. Sve hirurške komponente se mogu sterilisati.

K-Laser Blue tehnologija se uvek ažurira zahvaljujući Wi-Fi konekciji.

K LASER CUBE

Prvi, najmoćniji terapeutski laser sa 4 talasne dužine

Smeštena u samo 1,3 kg, predstavlja najnapredniju i najefikasniju lasersku tehnologiju koja na tržištu u svetu. Neuspešno kopiran od strane konkurenata, K-Laser Cube ostaje nedvosmislen standard.

K-Laser Cube snažan u modalitetima CV i ISP uključuje inovativnu, višefaznu i multi-efektivnu dinamičku terapiju. To je idealno sredstvo za lečenje jakih i hroničnih bolova, upala i mnogih drugih rana povećanjem vaskularne i metaboličke aktivnosti.

K-Laser Cube tehnologija se uvek ažurira zahvaljujući Wi-Fi konekciji.

K-Laser Cube je efikasan u sportskoj rehabilitaciji, lečenju preloma, traume tkiva, ligamenta i tetiva u postoperativnom periodu. Štaviše, K-Laser Cube omogućava izvođenje posebnih i namenskih tretmana u lečenju dijabetičkog stopala. Širok raspon dodataka čini ga adekvatnim za veliko područje primene.

K Laser Cube 4

EDUKACIJE

Tokom višegodišnje saradnje sa eminentnim stručnjacima iz oblasti u kojima kompanija daje svoj maksimum proizišle su brojne uspešne edukacije i radionice.

Koristeći prestižne resurse kompanije i čvrsto verujući u uspešnost rada i usavršavanja u malim grupama, NIC Pharmaceutical je posebnu pažnju posvetio obukama svojih klijenata kroz interaktivna predavanja i praktični rad.

NIC edukacije

Kliničke studije

Kliničke studije

NIC Pharmaceutical uspešno obavlja sledeće usluge:

Praćenje i upravljanje kompletnom logistikom za klinička ispitivanja lekova i medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije.

Ekologija

NIC Pharmaceutical je 18.12.2018. godine registrovan kao Operater za sakupljanje i transport farmaceutskog opasnog i neopasnog otpada u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, br. Rešenja 19-00-00622/2018-06.

Ekologija

Veleprodaja

Veleprodaja lekova i medicinskih sredstava

Poslovni procesi NIC Pharmaceutical-a odvijaju se po standardima Dobre distributivne prakse, a od osnivanja je uveden Sistem kvaliteta. Poslovanje je standardizovano u segmentima proizvoda, procesa i usluga sa međunarodnim sertifikatom EN ISO 9001:2015.

Validirani transportni sistemi

Prateći potrebe svojih klijenata za kvalitetnim transportom temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava, kao i bioloških uzoraka, NIC Pharmaceutical doo je počeo saradnju sa inostranim proizvođačima i distributerima termorashladnih kutija koje mogu osigurati pouzdan transport na željenoj temperaturi (-20°C, 2-8°C, 15-25°C) u određenom vremenskom periodu.

Transportni sistemi

Organizaciona šema

Politika kvaliteta

NIC Pharmaceutical je preduzeće specijalizovano za logističke usluge u farmaceutskoj industriji, prodaju lekova i medicinskih sredstava i pružanje usluga konsaltinga.

Kontakt

NIC Pharmaceutical doo

Adresa sedišta: Osme crnogorske brigade 3, Beograd

Adresa kancelarije: Otokara Keršovanija 11/5, 11040 Beograd Voždovac

Telefon: 011/39-62-716

e-mail: office@nicph.rs