NASLOVNA
Logo NIC pharmaceutical
Ekologija, slika 1

EKOLOGIJA

EKOLOGIJA

Ekologija

NIC Pharmaceutical je 18.12.2018. godine registrovan kao Operater za sakupljanje i transport farmaceutskog opasnog i neopasnog otpada u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, br. Rešenja 19-00-00622/2018-06.

Iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine NIC Pharmaceutical pruža kompletan konsalting i operativno rukovođenje projektom na sledeći način:

• Prepoznavanje i definisanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada koji se generiše u partnerskoj kompaniji.

• Edukacija zaposlenih koji rukuju otpadom u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i Evropske Unije.

• Izrada i revizije Planova za upravljanje otpadom.

• Izrada standardnih operativnih procedura (SOP).

• Definisanje tokova kretanja otpada kroz prostorije kompanije tako da se ne ometaju standardne dnevne aktivnosti zaposlenih.

• Upoznavanje rukovodstva i odgovornih lica kompanije sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.

• Obuka zaposlenih za pakovanje i odlaganje otpada.

• Obeležavanje otpada.

• Skladištenje otpada i mapiranje privremenog skladišta.

• Izrada izveštaja o ispitivanju otpada kod akreditovanih laboratorija.

• Pronalaženje najpovoljnijih operatera za sakupljanje, transport i konačno zbrinjavanje otpada.

• Obuka zaposlenih za upotrebu NRIZ (Nacionalni registar izvora zagađenja) portala na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

• Izrada prethodnog obaveštenja na NRIZ portalu.

• Izrada Dokumenta o kretanju otpada.

• Vođenje dnevne evidencije o otpadu (DEO 1 obrazac).

• Vođenje dnevne evidencije o tretmanu otpada (DEO 3 obrazac).

• Izrada godišnjeg izveštaja o otpadu (GIO 1 obrazac).

• Priprema kompanije za inspekcijski nadzor ekološke inspekcije.

• Prisustvo inspekcijskom nadzoru.

• Kompletna izrada Zahteva za dobijanje i produžetak dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada.

• Izrada Radnih planova postrojenja.

• Izrada Planova zaštite od udesa.

• Izrada Planova za zatvaranje postrojenja.

• Upravljanje otpadom koji je sekundarna sirovina.

• Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Usluga kompanije iz pomenute oblasti je „ključ u ruke“ pri čemu partnerskoj kompaniji obezbeđuje sigurno i kvalitetno upavljanje otpadom u svim aspektima. Naši zaposleni dolaze u prostorije partnerske kompanije minimum dva puta mesečno i obezbeđuju celokupan i profesionalan angažman kao i protok informacija.

Ekologija, slika 2